מערכת ניהול מכרזים, ניהול חוזים וחשבונות בענף הבנייה

יעילות ואפקטיביות על ידי שיתוף מידע על פי הרשאות , ריכוז המידע והבקרה אצל המזמין (היזם\ הקבלן)

מערכת ניהול מכרזים

ניהול מכרז ממחושב –
פרסום והגשה של מכרז במערכת בצורה מאובטחת ומוצפנת,
ניהול המכרז בקלות וביעילות.

ניהול חוזים וחשבונות –
מערכת אחת דרכה מתנהלים כל החוזים של הספקים בפרויקט
על פי הכללים הנהוגים בענף הבניה.
החשבונות המשוייכים לחוזים מאפשרים ניהול ובקרה תקציבית אפקטיבית ויעילה.

ניהול מכרז ממחושב –
פרסום והגשה של מכרז במערכת בצורה מאובטחת ומוצפנת,
ניהול המכרז בקלות וביעילות.

ניהול חוזים וחשבונות –
מערכת אחת דרכה מתנהלים כל החוזים של הספקים בפרויקט
על פי הכללים הנהוגים בענף הבניה. החשבונות המשוייכים לחוזים מאפשרים ניהול ובקרה תקציבית אפקטיבית ויעילה.

ניהול מסמכים

מערכת ניהול מכרזים ממוחשבת

ניהול מכרז ממוחשב – ניהול והגשת מכרזים ישירות במערכת באופן מוצפן ומאובטח.

מנהל המכרז 

מקבל תיבה ייעודית למכרז אליה מתקבלים כל ההצעות.
עם פתיחת התיבה מתקבלת השוואת הצעות אוטומטית עם הדגשות בצבע על מחירים גבוהים, נמוכים ומחירים בעלי סטיה גבוהה.

ספקים הניגשים למכרז

כל קבלן אשר ניגש למכרז מקבל לינק למערכת דרכו הוא יוכל להגיש את הצעתו באופן מוצפן לתיבת המכרזים. (כולל ערבויות בנקאיות מבנק הפועלים)
לנוחתיותכם קיימת גם מחלקת ניהול מכרזים ברמדור שתשמח לסייע לכם לנהל את המכרז עבורכם.

מערכת ניהול מכרזים ממוחשבת

ניהול מכרז ממוחשב – ניהול והגשת מכרזים ישירות במערכת באופן מוצפן ומאובטח.

מנהל המכרז 

מקבל תיבה ייעודית למכרז אליה מתקבלים כל ההצעות.
עם פתיחת התיבה מתקבלת השוואת הצעות אוטומטית עם הדגשות בצבע על מחירים גבוהים, נמוכים ומחירים בעלי סטיה גבוהה.

ספקים הניגשים למכרז

כל קבלן אשר ניגש למכרז מקבל לינק למערכת דרכו הוא יוכל להגיש את הצעתו באופן מוצפן לתיבת המכרזים. (כולל ערבויות בנקאיות מבנק הפועלים)
לנוחתיותכם קיימת גם מחלקת ניהול מכרזים ברמדור שתשמח לסייע לכם לנהל את המכרז עבורכם.

ניהול מסמכים

ניהול חוזים וחשבונות

ניהול כלל החוזים בפרויקט: חוזי הוצאות והכנסות, ניהול חוזים מסוגים שונים, לרבות חוזים קבלניים, חוזי מתכננים, חוזים על פי שלבים ועוד.

מערכת לניהול סבב אישור לחוזה וסבב אישור לחשבון.

ניהול חוזה קבלני הכולל סעיפים למדידה בכתב כמויות, ביצוע, מנגנון התראות / דגלים אדומים מובנים להצגת חריגת כמויות, או סעיפים חריגים ועוד.

בסיס הנתונים משותף על פי הרשאות כך הקבלן מגיש חשבון במערכת ומנהל הפרויקט מאשר אותו במערכת.

ניהול חוזי הכנסות ממכירת דירות על פי הכללים הנדרשים כולל הפקת דוח חשבון המחשב את היתרות לתשלום.

ניהול חוזי תכנון על פי תעריפים המקובלים בשוק

ניהול חשבונות על פי כל הכללים הנהוגים במשק. קיזוזים, התייקרויות, חריגים עכבנות.

אפשרות לצפיה בחוזים על פי שיוך שלהם לסעיפי תקציב, ספק, אזור גאוגרפי סטטוס ועוד.

מערכת ניהול מכרזים

"