ניהול מחירון בנייה
והסכמי מסגרת

ניהול הסכמי מסגרת על בסיס מחירון המאגר המשולב – המחירון ההנדסי המקיף ביותר בישראל!

מחירון בניה

מחירון הבנייה יעניק תמונת מצב על היקף הבנייה,
על העלויות של כל שלב ויקבע את היקף התקציב
ואת הכדאיות של הפרויקט

המחירון מהווה בסיס למכרז של קבלנים באמצעות
הסכמי מסגרת והוא כולל תאריכי פג תוקף להסכם,
ניהול גרסאות ועוד!

מחירון הבנייה יעניק תמונת מצב על היקף הבנייה, על העלויות של כל שלב ויקבע את היקף התקציב ואת הכדאיות של הפרויקט

המחירון מהווה בסיס למכרז של קבלנים באמצעות  הסכמי מסגרת והוא כולל תאריכי פג תוקף להסכם,  ניהול גרסאות ועוד!

ניהול מחירון

איך זה מתבצע?

מחירון המאגר המשולב של רמדור הינו המחירון ההנדסי המקיף ביותר בישראל! באמצעות המחירון תוכלו לקבל אומדן עלות הפרויקט ותמחור חריגים, תמונת מצב על היקף פעילות התקציב ממנה תוכלו להסיק על כדאיות הפרויקט.

המחירון משמש את הגופים הגדולים במשק ומכיל מעל ל 13,000 סעיפים. המחירון יעל בתחומים: הסכמי מסגרת | ניהול חריגים | ניהול אומדנים.

משמש לאחזקה | שיפוצים | פרויקטים
מכיל פרקים ייעודיים לאספקה בלבד/עבודה בלבד.
מבוסס על הספר הכחול של הוועדה הבין משרדית.

המחיר נקבע  על פי:

   1. עץ מוצר לכל סעיף 
   2. ממוצע מכרזים וניתוח מגמות שוק
   3. תת המדדים השונים.
   4. ניסיון בעבודה מול אלפי משתמשים.

איך זה מתבצע?

מחירון המאגר המשולב של רמדור הינו המחירון ההנדסי המקיף ביותר בישראל! באמצעות המחירון תוכלו לקבל אומדן עלות הפרויקט ותמחור חריגים, תמונת מצב על היקף פעילות התקציב ממנה תוכלו להסיק על כדאיות הפרויקט.

המחירון משמש את הגופים הגדולים במשק ומכיל מעל ל 13,000 סעיפים. המחירון יעל בתחומים: הסכמי מסגרת | ניהול חריגים | ניהול אומדנים.

משמש לאחזקה | שיפוצים | פרויקטים
מכיל פרקים ייעודיים לאספקה בלבד/עבודה בלבד.
מבוסס על הספר הכחול של הוועדה הבין משרדית.

המחיר נקבע  על פי:

 1. עץ מוצר לכל סעיף 
 2. ממוצע מכרזים וניתוח מגמות שוק
 3. תת המדדים השונים.
 4. ניסיון בעבודה מול אלפי משתמשים.
ניהול מחירון

המחירון מהווה בסיס

הסכמי המסגרת במערכת מתבססים על מחירון הבניה של רמדור ומאפשרים חיסכון של זמן, מניעת טעויות, העברת חומרים, בקרה ולימוד ארגוני.

כל הסכם מסגרת כולל את כל הסעיפים המתומחרים

ניתן לקשר מחירון אחר לכל הסכם מסגרת עם ספקים שונים

הסכם מסגרת הוא חלק איטגרלי מהמערכת ובכך מהווה בסיס מהימן לאמדנים

הסכם מסגרת
מחירון בניה

מחירון בנייה למגזר הפרטי!

המחירון המשולב של רמדור משמש גם את המגזר הפרטי

באמצעות המחירון תוכלו לתכנן את תקציב השיפוץ או הבניה של ביתכם הפרטי.

לאמוד עלויות , להוצאי כתב כמויות , ולהתקשר עם ספקים ישירות מהמערכת.

המחירון הוא דיגיטלי, נגיש גם מהמובייל ופתוח לכולם!

מחירון בנייה למגזר הפרטי!

המחירון המשולב של רמדור משמש גם את המגזר הפרטי

באמצעות המחירון תוכלו לתכנן את תקציב השיפוץ או הבניה של ביתכם הפרטי.

לאמוד עלויות , להוצאי כתב כמויות , ולהתקשר עם ספקים ישירות מהמערכת.

המחירון הוא דיגיטלי, נגיש גם מהמובייל ופתוח לכולם!

מחירון בניה

"