מערכת בטיחות רמדור
למנוע את התאונה הבאה

המערכת המתקדמת והמובילה לתכנון וניהול הבטיחות בעבודה

עמידה בדרישות החוק – על פי תקנות הפיקוח על העבודה; עבודה לפי תכולת תכנית לניהול הבטיחות ולפי כל הפרקים בפנקס הכללי ניהול כל ההיבטים הנדרשים – ציוד, עובדים, נהלים, דיווחים, דוחות, מבדקים ועוד תמיכה בכל מחזור החיים - הכנת תכנית לניהול הבטיחות ווידוא של יישום מלא של התכנית.

יעילות – מערכת פשוטה וידידותית לעבודה מהשטח ומהמשרד יצירת תרבות אירגונית של עבודה בטוחה – המערכת מאפשרת להבין ולנתח את מצב הבטיחות בחברה ובאתרים השונים ולפעול בהתאם.

תכולת המערכת לניהול הבטיחות - גם מהנייד!

ניהול הדרכות עובדים ובדיקות רפואיות

עדכון ביצוע ואישור חתום על הדרכות עובדים ועל בדיקות רפואיות.
כולל תזכורות שבועיות לחידוש תוקף הדרכות ובדיקות רפואיות לעובדים, אפשרות זימון העובדים להדרכה או לבדיקה, תיעוד ההדרכות והבדיקות הרפואיות לכל עובד.

ניהול תחזוקת ציוד

עדכון ביצוע ואישור חתום על בדיקות ציוד.
תזכורות שבועיות לחידוש תוקף בדיקות ציוד, אפשרות לזימון בודק מוסמך לבדיקת ציודים, תיעוד בדיקות הציוד לכל אורך תקופת השימוש בציוד.

דיווחי בטיחות

ניהול מפגעים: דיווח מפגעים מהאפליקציה
סקר מפגעים (סיורי בטיחות): ביצוע הסקר מהאפליקציה ושליחת טופס סקר המפגעים חתום כקובץ למייל.
ניהול אירועים: דיווח אירועים לפי התקנות מסוג נפגע או כמעט ונפגע ושליחת טופס מסמך דיווח האירוע חתום כקובץ למייל.

ניהול מבדקים

ביצוע מבדקים מהאפליקציה כולל מבדק עוזר בטיחות, שליחת טופס המבדק חתום כקובץ למייל.

ממשקים ואינטגרציה אייקון

 כל טופס נחתם דיגיטלית באפליקציה
או על גבי טופס קרא וחתום

 כל הקבצים ניתנים לשמירה
ושליחה כקובץ למייל

אייקון ניהול תהליכים

 מכל דיווח ניתן לייצר משימה הניתנת לעדכון ומעקב ביצוע כולל מנגנון התראות ותזכורות

המערכת כוללת בנוסף:

פנקס כללי לקבלן

פנקס לאתר לפי התקנות– דיווח מנהל העבודה על הנעשה בשטח.

ניהול היתרים ואישורים

תזכורות שבועיות לחידוש תוקף היתרים ואישורים, דוח חידוש היתרים ואישורים, אפשרות מעקב תוקף, תיעוד מסמכי תוקף לכל ההיתרים והאישורים.

ניהול סיכונים

מיפוי והגדרת הסיכונים ופעולות לצמצום הסיכונים והבקרה.

למידה מקוונת

על ידי לומדות ומבחן כולל ציון ותעודת סיום לאחר ביצוע.

ניהול נהלים בארגון

ארכיון כלל הנהלים של הארגון ותיעוד גרסאות הנהלים ותוקפי הנהלים לפי כל קובץ מצורף לכל נוהל.

דוחות וגרפים ניהוליים

אפשרות לשליטה ובקרה ניהולית על ידי דוחות וגרפים לקבלת תמונת מצב בכל רגע נתון.

כל היתרונות של מערכת בטיחות

 טיפול מלא בכל היבטי הבטיחות הנדרשים, עמידה בדרישות החוק והתקנות העדכניות

 עבודה אינטרנטית מכל מקום ובכל זמן! כולל אפשרות לעבודה במצב לא מקוון

מערכת BI

 שילוב עם מערכת רמדור לפתרון כולל לניהול הפרויקט!

חברת מקורות משיקה באירוע רשמי את שלב א'
בהטמעת מערכת בטיחות מבית טופ רמדור,
אשר מספקת פתרונות 360 לענף הבניה