ממשקים - אינטגרציות עם מערכות חיצוניות

מערכת ניהול פרוייקטים בבניה-ממשקים/ אינטגרציות עם מערכות חיצוניות

ניהול פרויקט בניה - ממשקים ואינטגרציה

מערכת ניהול פרויקטים עובדת בדרך כלל
בכפיפה אחת עם מערכות אירגוניות אחרות כגון
מערכות פיננסיות, לוגיסטיות, ERP אחרות כחלק מהפתרון,
רמדור מספקת אינטגרציה למערכות הארגוניות.

מערכת ניהול פרויקטים עובדת בדרך כלל
בכפיפה אחת עם מערכות אירגוניות אחרות כגון
מערכות פיננסיות, לוגיסטיות, ERP אחרות כחלק מהפתרון,
רמדור מספקת אינטגרציה למערכות הארגוניות.

מערכת נדל"ן

ממשק עם מערכת דוקמנטום:

פלאג אין לעבודה עם מערכת דוקמנטום – סע"ר: פלאג אין זה מאפשר אינטגרציה מיטבית בין רמדור נט למערכת הדוקמנטום- סע"ר. מסמכים המועלים למערכת רמדור נט מועברים ומאורכבים במערכת הדוקומנטום – סע"ר.

כמו כן ניתן לגשת ממערכת רמדור הפרויקטלית לדוקמנטום – סע"ר בכדי להמשיך לעבוד באופן יעיל במערכת המסמכים האירגונית. (הערה: הגישה לדוקמנטום – סע"ר מחייבת הרשאות אירגוניות מתאימות).

ממשק עם מערכת דוקמנטום:

פלאג אין לעבודה עם מערכת דוקמנטום – סע"ר: פלאג אין זה מאפשר אינטגרציה מיטבית בין רמדור נט למערכת הדוקמנטום- סע"ר. מסמכים המועלים למערכת רמדור נט מועברים ומאורכבים במערכת הדוקומנטום – סע"ר.

כמו כן ניתן לגשת ממערכת רמדור הפרויקטלית לדוקמנטום – סע"ר בכדי להמשיך לעבוד באופן יעיל במערכת המסמכים האירגונית. (הערה: הגישה לדוקמנטום – סע"ר מחייבת הרשאות אירגוניות מתאימות).

מערכת נדל"ן

אינטגרציה עם מערכת אוטומציה:

מערכת ממשקים המאפשרת ניהול משותף של היישויות הבאות:

ספקים

הסכמי מסגרת

הזמנות עבודה

חשבונות וחשבוניות.

התב"ר (תקציבי הפרוייקטים) כחלק מכלל תקציב הרשות במערכת של אוטומציה

כל תהליך מתחיל במערכת התפעולית המתאימה ומעדכן בOn line את המערכת השניה (לדוגמא: הקמת תב"ר נעשית במערכת אוטומציה ומעדכנת את מערכת רמדור. חשבונות חלקיים מנוהלים במערכת רמדור ומעדכנים בגמר האישור שלהם את מערכת אוטומציה)

ניהול פרויקטים בבניה
מערכת נדלן

אינטגרציה עם מערכת הפריוריטי:

מערכת ממשקים המאפשרת ניהול משותף של היישויות הבאות:

סעיפי התקציב (תקציבי הפרוייקטים) כחלק מכלל תקציב הארגון

ספקים

הזמנות עבודה

חשבונות וחשבוניות.

ממשק של כתבי כמויות מוגשים ומאושרים עם מודול הקבלן של פריוריטי.

כל תהליך מתחיל במערכת התפעולית המתאימה ומעדכן ב On line את המערכת השניה (לדוגמא : הקמת/עדכון סעיף תקציבי נעשית במערכת הפריוריטי ומעדכנת את מערכת רמדור. חשבונות חלקיים מנוהלים במערכת רמדור ומעדכנים בגמר האישור שלהם את מערכת הפריוריטי).

אינטגרציה עם מערכת הפריוריטי:

מערכת ממשקים המאפשרת ניהול משותף של היישויות הבאות:

סעיפי התקציב (תקציבי הפרוייקטים) כחלק מכלל תקציב הארגון

ספקים

הזמנות עבודה

חשבונות וחשבוניות.

ממשק של כתבי כמויות מוגשים ומאושרים עם מודול הקבלן של פריוריטי.

כל תהליך מתחיל במערכת התפעולית המתאימה ומעדכן בOn line את המערכת השניה (לדוגמא: הקמת/עדכון סעיף תקציבי נעשית במערכת הפריוריטי ומעדכנת את מערכת רמדור. חשבונות חלקיים מנוהלים במערכת רמדור ומעדכנים בגמר האישור שלהם את מערכת הפריוריטי).

מערכת נדלן

אינטגרציה עם מערכת SBO:

מערכת ממשקים המאפשרת ניהול משותף של היישויות הבאות:

ספקים

הזמנות עבודה

חשבונות וחשבוניות.

אינטגרציה עם מערכת FNET: ממשק דו כיווני אשר מעביר מסמכים אשר נטענים במערכת אחת למערכת השניה. הקבצים עוברים עם אינדקס מתאים.

תוכנת נדל"ן