(Castory-ai) RAMDOR 3D

צילום בטכנולוגית 3D באתר הבנייה
תוך השוואה ויזואלית למודל התכנון ב BIM

תוכנה לניהול פרויקטים הנדסיים

תמונה ויזואלית תלת מימדית

צילום האתר ויצירת מודול תלת ממדי התשקף באופן מדויק

את כל מה שקורה בזמן אמת

 

RAMDOR 3D

ניתוח התקדמות על ציר הזמן והשוואה למודול BIM

 

 

טכנולוגיה מתקדמת לניהול ביצוע בשילוב מודל 3D

איסוף נתונים

איסוף המידע מהשטח נעשה באמצעות מצלמות המונחות על קסדות מנהלי השטח.

תגובה בזמן אמת

צילומי השטח מתקבלים במערכת בצורה גרפית אל מול המודל BIM ובכך מתקבלות תובנות על ליקויים וסטטוס התקדמות הפרויקט בזמן אמת בהשוואה למודול התכנון.

תמונת מצב 360

צופים בהתקדמות הפרויקט ובעדכונים בזמן אמת בדשבורד המכיל את כל המשימות, המסמכים והאירועים.

המודול מאפשר לנהל תהליכים כגון מסירות, בדק, איכות ובטיחות במערכת הכוללת מעתה גם ייצוג לתהליכים במודול שטח אמיתי!

הפתרון יעיל, מקצר לוחות זמנים, מבטיח איכות ועמידה בתקציב, משפר את הבקרה ומתעד מצב קיים בשטח.

  • סיור באתר מבלי להיות בו פיזית 
  • ניתוח התקדמות על ציר הזמן  
  • השוואה למודול ה BIM למציאת פערים 

Castory רמדור 3D מספקת תמונת מצב עדכנית As Made של השטח ומאפשרת תהליך ניהול ממוקד וענייני. המערכת יודעת לפנות זמן לטובת ניהול הנדסי אפקטיבי.