(Castory-ai) RAMDOR 3D

צילום בטכנולוגית 3D באתר הבנייה
תוך השוואה ויזואלית למודל התכנון ב BIM

תמונה ויזואלית תלת מימדית

צילום האתר ויצירת מודול תלת ממדי המשקף באופן מדויק

את כל מה שקורה בזמן אמת עם יכולות סימון על גבי הדגם 

 

Castory-ai ) RAMDOR 3D)

ניתוח התקדמות על ציר הזמן והשוואה למודול BIM

ניהול לו"ז ביצוע הפרויטק עם תיעוד הנעשה בפועל

פיקוח דיגיטלי על קצב התקדמות ותיעוד הנעשה בשטח

 

טכנולוגיה מתקדמת לניהול ביצוע בשילוב מודל 3D

איסוף נתונים

איסוף המידע מהשטח נעשה באמצעות מצלמות המונחות על קסדות מנהלי השטח, רחפנים או עזרים אחרים.

תגובה בזמן אמת

צילומי השטח מתקבלים במערכת בצורה גרפית אל מול המודל BIM ובכך מתקבלות תובנות על ליקויים וסטטוס התקדמות הפרויקט בזמן אמת בהשוואה למודול התכנון.

תמונת מצב 360

צופים בהתקדמות הפרויקט ובעדכונים בזמן אמת בדשבורד המכיל את כל המשימות, המסמכים והאירועים.

המודול מאפשר לנהל לו"ז ביצוע ברמה הכי הדוקה לנעשה בשטח וכמו כן לנהל תהליכים כמו: מסירות, בדק, איכות ובטיחות במערכת הכוללת מעתה גם ייצוג לתהליכים במודול שטח אמיתי!

הפתרון יעיל, מקצר לוחות זמנים, מבטיח איכות ועמידה בתקציב, משפר את הבקרה ומתעד מצב קיים בשטח.

  • סיור באתר מבלי להיות בו פיזית 
  • ניתוח התקדמות על ציר הזמן  
  • השוואה למודול ה BIM למציאת פערים 

Castory רמדור 3D מספקת תמונת מצב עדכנית As Made של השטח ומאפשרת תהליך ניהול ממוקד וענייני. המערכת יודעת לפנות זמן לטובת ניהול הנדסי אפקטיבי.