בקרה תקציבית

ניהול תקציב בניה

ניהול תקציב הפרויקטים, החל מכתב כמויות, יצירת אומדן תקציבי , תיאום תקציב תכנון מול ביצוע ועוד!

בקרה תקציבית

בקרה תקציבית משתלבת בתהליך העבודה הרגיל כך שאין צורך
לעבוד יותר קשה בכדי לקבל את התועלות!

בקרה תקציבית משתלבת בתהליך העבודה הרגיל כך שאין צורך
לעבוד יותר קשה בכדי לקבל את התועלות!

ניהול תקציב בניה| בקרה תקציבית

עם מערכת התקציב של רמדור תוכלו במסך אחד לעקוב אחר ניהול תקציב החברה, הפרויקטים השונים ולבצע חיתוכים שונים, כגון:
צפי לגמר חוזים – הלוקח בחשבון סעיפים חריגים בחשבונות וכמויות צפי לגמר
יתרת תקציב צפויה לסיום הפרויקט – הלוקח בחשבון אמדנים ראשונים למקומות בהם טרם נחתם חוזה, צפי לגמר חוזים, כמויות לגמר ועוד!

ניהול תקציב בניה

אפליקציה לאישור חשבונות

אפליקציה לאישור חשבונות עובדת בתיאום מול מערכת הבקרה התקציבית ומאפשרת לכם לאשר או לדחות חשבונות של ספקים (המלאים/החלקיים) לצפות בלוג האישורים (מי אישר לפניכם) ובכך להקל על תהליכי הבקרה על חשבונות ספקים, ליעל תהליכי תשלום ולמנוע עיכובים מיותרים אשר מאטים את קצב התקדמות הפרויקט. הממשק האפליקטיבי מאפשר בקרה תקציבית מכל מקום ובכל זמן.

אפליקציה לאישור חשבונות

אפליקציה לאישור חשבונות עובדת בתיאום מול מערכת הבקרה התקציבית ומאפשרת לכם לאשר או לדחות חשבונות של ספקים (המלאים/החלקיים) לצפות בלוג האישורים (מי אישר לפניכם) ובכך להקל על תהליכי הבקרה על חשבונות ספקים, ליעל תהליכי תשלום ולמנוע עיכובים מיותרים אשר מאטים את קצב התקדמות הפרויקט. הממשק האפליקטיבי מאפשר בקרה תקציבית מכל מקום ובכל זמן.

כיצד מחשבים צפי לגמר

חישוב הצפי לגמר הוא אחד מהגורמים החשובים המשפיעים על ריווחיות הפרויקט, עם זאת חברות רבות מתקשות לתאם תקציב תכנון מול ביצוע.

רן פלד, משנה מנכ"ל רמדור, סוקר את הגורמים המשפיעים על תכנון הצפי לגמר, איך מנהלים תהליך נכון המאפשר עמידה בלו"ז ושמירה על ריווחיות הפרויקט ואיך הרמדור מסייע בתכנון התקציב.