בקרה תקציבית - ניהול תקציב בניה

ניהול תקציב הפרויקטים

בקרה תקציבית

המערכת משתלבת בתהליך העבודה הרגיל כך שאין צורך
לעבוד יותר קשה בכדי לקבל את התועלות!

המערכת משתלבת בתהליך העבודה הרגיל כך שאין צורך
לעבוד יותר קשה בכדי לקבל את התועלות!

ניהול תקציב בניה

עם מערכת התקציב של רמדור תוכלו במסך אחד תוכלו לעקוב אחר ניהול תקציב החברה, הפרויקטים השונים ולבצע חיתוכים שונים, כגון:
צפי לגמר חוזים – הלוקח בחשבון סעיפים חריגים בחשבונות וכמויות צפי לגמר
יתרת תקציב צפויה לסיום הפרויקט – הלוקח בחשבון אמדנים ראשונים למקומות בהם טרם נחתם חוזה, צפי לגמר חוזים, כמויות לגמר ועוד!

ניהול תקציב בניה

אפליקציה לאישור חשבונות

אפליקציה לאישור חשבונות עובדת בתיאום מול מערכת הבקרה התקציבית ומאפשרת לכם לאשר או לדחות חשבונות של ספקים (המלאים/החלקיים) לצפות בלוג האישורים (מי אישר לפניכם) ובכך להקל על תהליכי הבקרה על חשבונות ספקים, ליעל תהליכי תשלום ולמנוע עיכובים מיותרים אשר מאטים את קצב התקדמות הפרויקט.

אפליקציה לאישור חשבונות

אפליקציה לאישור חשבונות עובדת בתיאום מול מערכת הבקרה התקציבית ומאפשרת לכם לאשר או לדחות חשבונות של ספקים (המלאים/החלקיים) לצפות בלוג האישורים (מי אישר לפניכם) ובכך להקל על תהליכי הבקרה על חשבונות ספקים, ליעל תהליכי תשלום ולמנוע עיכובים מיותרים אשר מאטים את קצב התקדמות הפרויקט.

כיצד מחשבים צפי לגמר

חישוב הצפי לגמר הוא אחד מהגורמים החשובים המשפיעים על ריווחיות הפרויקט, עם זאת חברות רבות מתקשות לתאם תקציב תכנון מול ביצוע.

רן פלד, משנה מנכ"ל רמדור, סוקר את הגורמים המשפיעים על תכנון הצפי לגמר, איך מנהלים תהליך נכון המאפשר עמידה בלו"ז ושמירה על ריווחיות הפרויקט ואיך הרמדור מסייע בתכנון התקציב.