1

בחירת מסלול

2

רישום

3

צירוף משתמשים

4

סיום

איך תרצו להצטרף אלינו?

מוזמנים להתנסות ללא התחייבות, ללא השארת פרטי תשלום

+

+
למי זה מתאים?

מחיר

מספרי אתרים

כמות משתמשי מערכת

אפליקציה לפתיחת קריאות

כמות פותחי קריאות

אחזקת שבר

אחזקת מנוע

שיבוץ טכנאי

אפליקציה לטכנאים

Basic

למי זה מתאים?
למי שמנהל מבנה אחד ורוצה מערכת דרכה יוכל לפתוח קריאות מכל מקום גם באמצעות הנייד, לסגור קריאות ולתעד את הנעשה בשטח בכל קריאה במערכת אחת

מחיר

50

מספרי אתרים

1

כמות משתמשי מערכת

2

אפליקציה לפתיחת קריאות

כמות פותחי קריאות

2

אחזקת שבר

-

אחזקת מנוע

-

שיבוץ טכנאי

-

אפליקציה לטכנאים

-

+

Advanced

למי זה מתאים?

למי שמנהל מבנה אחת וצריך מערכת לניהול אחזקת שבר + אפליקציה לפתיחת קריאות

מחיר

250

מספרי אתרים

1

כמות משתמשי מערכת

2

אפליקציה לפתיחת קריאות

כמות פותחי קריאות

20

אחזקת שבר

ללא הגבלה

אחזקת מנוע

2

שיבוץ טכנאי

אפליקציה לטכנאים

+

PRO

למי זה מתאים?

למי שמנהל מספר אתרים ומעוניין במערכת אחזקה המספקת פתרון כולל לניהול מתקני המבנים, ניהול טכנאיםוניהול אחזקת שבר ומנע

מחיר

צור קשר

מספרי אתרים

ללא הגבלה

כמות משתמשי מערכת

ללא הגבלה

אפליקציה לפתיחת קריאות

כמות פותחי קריאות

ללא הגבלה

אחזקת שבר

ללא הגבלה

אחזקת מנוע

ללא הגבלה

שיבוץ טכנאי

אפליקציה לטכנאים

Basic

למי זה מתאים?
למי שמנהל מבנה אחד ורוצה מערכת דרכה יוכל לפתוח קריאות מכל מקום גם באמצעות הנייד, לסגור קריאות ולתעד את הנעשה בשטח בכל קריאה במערכת אחת

מחיר

50

מספרי אתרים

1

כמות משתמשי מערכת

2

אפליקציה לפתיחת קריאות

כמות פותחי קריאות

2

אחזקת שבר

-

אחזקת מנוע

-

שיבוץ טכנאי

-

אפליקציה לטכנאים

-

+

Advanced

למי זה מתאים?

למי שמנהל מבנה אחת וצריך מערכת לניהול אחזקת שבר + אפליקציה לפתיחת קריאות

מחיר

250

מספרי אתרים

1

כמות משתמשי מערכת

2

אפליקציה לפתיחת קריאות

כמות פותחי קריאות

20

אחזקת שבר

ללא הגבלה

אחזקת מנוע

2

שיבוץ טכנאי

אפליקציה לטכנאים

+

PRO

למי זה מתאים?

למי שמנהל מספר אתרים ומעוניין במערכת אחזקה המספקת פתרון כולל לניהול מתקני המבנים, ניהול טכנאיםוניהול אחזקת שבר ומנע

מחיר

צור קשר

מספרי אתרים

ללא הגבלה

כמות משתמשי מערכת

ללא הגבלה

אפליקציה לפתיחת קריאות

כמות פותחי קריאות

ללא הגבלה

אחזקת שבר

ללא הגבלה

אחזקת מנוע

ללא הגבלה

שיבוץ טכנאי

אפליקציה לטכנאים