שתפו את הכתבה:

מערכת שיתוף מידע בפרויקטים

הבסיס להצלחת הפרויקט

מערכת לשיתוף מידע בפרויקטים היא מערכת שנועדה לסייע למנהלי הפרויקט ולצוות העובדים השותפים לבניית הפרויקט לנהל את הפרויקט ביעילות מתוך שיתוף מידע וסנכרון הדדי בין כל צוות הפרויקט. במקום ניהול מידע על ידי כל גורם בנפרד, כל המשתתפים בפרויקט משתפים את הנתונים העדכניים בזמן אמת ובאופן מאובטח. הבסיס שעליו מושתתת התוכנה הוא ריכוז המידע ואחסונו, נגישות, תקשורת ויעילות בניהול הפרויקט.

מערכת שיתוף מידע בפרויקטים

מערכת שיתוף מידע בפרויקטים – כל התועלות של המערכת

המערכת לשיתוף המידע תדע לקטלג את כל בעלי המקצוע והגורמים השונים השותפים להצלחת הפרויקט ולשמור את כל המידע אודותם. ברגע האמת אפשר יהיה לשלוף את הנתונים בלי לחפש בטבלאות אקסל או ברשומות נפרדות. המערכת מעניקה פתרון נוח ומקיף לניהול כל הנתונים החיוניים של הפרויקטים.

צוות הפרויקט יכול להתעדכן בפעילות של כל אחד מהגורמים השותפים לפרויקט, ולהגיב בכל שלב לפעילות ולהערות של השותפים השונים בפרויקט. זמינות הנתונים משפרת את יכולת קבלת ההחלטות ואת היעילות של ניהול הפרויקט.

כל המסמכים והתוכניות של הפרויקט מאוחסנים במערכת כשהם ממוינים לתיקיות על פי קריטריונים שאותם אפשר לקבוע מראש. במערכת אפשר לאחסן את כל כלי הניהול הנדרשים לביצוע פרויקט כמו תוכניות בנייה, שרטוטים, סיכומי ישיבות, לוחות זמנים לביצוע הפרויקט ודיווח על התקדמות הבנייה, יומני עבודה, חוזים, תקציבית, התכתבויות בין אנשי הצוות ועוד.

למערכת יש יתרונות רבים. היא משפרת את התקשורת הפנים אישית בארגון ומעצימה את תחושת השייכות של העובדים, היא משפרת את איכות התוצרים ומעלה את הרמה המקצועית של כל עובד, היא מקטינה את השגיאות בביצוע המשימות ובקבלות ההחלטות והיא שומרת את הידע באתר מאובטח המונע את זליגתו לידיים זרות.

מערכת לשיתוף פעולה מקלה על קבלנים ויזמים העוסקים בניהול פרויקטים בענף הנדל"ן, פרויקטים המאופיינים בעבודה משותפת של בעלי מקצוע שונים וצוותים המרוחקים זה מזה. המערכת מאפשרת העברת מידע בין אנשי הצוות בצורה מהירה באמצעות רשת האינטרנט.

שמירה ומעקב אחרי הנתונים, ביצוע הליכים של בקרת נתונים, עדכון בזמן אמת של הנתונים וזמינות ושיתוף אנשי הצוות במידע החיוני מקטינים את הסיכונים הפוטנציאליים בניהול פרויקטים הנדסיים.