שתפו את הכתבה:

מערכת ניהול תכנון ובקרה תקציבית

בקרה תקציבית היא פעילות חשבונאית המתבצעת בגופים יצרניים הפועלים למטרת רווח. התקציב העסקי של חברות העוסקות בתחום הנדל"ן הוא ביטוי כספי לפעולות המתוכננות של החברה לתקופת מוגדרת, מתחילת התכנון של כל פרויקט הנדסי ועד לסיום שלב הביצוע. מערכת לניהול תכנון ובקרה תקציבית תתרום לעמידה בלוח הזמנים בהתאם ליעדי התכנון של הפרויקט, למקסם את הרווחים ולתועלות נוספות.

בקרה תקציבית

מערכת ניהול תכנון ובקרה תקציבית – שישה דברים שחשוב לדעת

המערכת תקציבית משרתת את בעלי הפרויקט ההנדסי, יזם, קבלן ועוד, לתכנון, לתיאום, לשליטה על הביצוע, לבקרה ולפיקוח. ניהול נכון של התקציב מהווה חלק מניהול תקין ואקטיבי של כל פרויקט נדל"ני.

מערכת לניהול התכנון מאפשרת ביצוע השוואה של התקציב והתמחיר בכל תקופה או בכל רגע נתון, בהתאם לצרכים, ומאפשרת קבלה של תמונת מצב עדכנית ומפורטת, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. בדרך זו אפשר יהיה לפקח על העמידה בלוח הזמנים וביעדי הפרויקט, לשפר ולתכנן שינויים נדרשים בהתאם לנתונים החדשים שנוצרו במהלך ביצוע הפרויקט.

לבקרה התקציבית יש השפעה מרבית על העלות הסופית של המוצר. בענף הנדל"ן נדרשים הקבלנים והיזמים לספק את המוצר הסופי במועד ובאיכות שנקבעה מראש. כדי לעמוד ביעדים, לצמצם את העלויות ולהגדיל את הרווחים יש צורך בכלי עזר לתכנון יסודי ומעמיק של מרכיבי העלות בכל שלב עד לקבלת המוצר הסופי, סיום הפרויקט.

מערכת ניהול תכנון ובקרה תקציבית מבית "רמדור" מאפשרת מעקב תקציבי מדויק וחסכוני, החל מהשלב הראשון של בדיקת כדאיות הפרויקט, דרך בניית התקציב, ניהול החוזים, הזמנת עבודה, בדיקת החשבונות ואישור התשלומים לספקים.

באמצעות המערכת תוכלו לבנות מסגרת תקציבית לביצוע הפרויקט על בסיס מקורות תקציב שונים, לבדוק את יתרת התקציב המתעדכנת בהתאם לדרישות ולקבל מידע מפורט על אודות תזרים המזומנים של הפרויקט המהווה תנאי הכרחי לניהול תקין של כל פרויקט נדל"ני.

למערכת הניהול יש יתרונות נוספים כמו ניהול חוזים מול הספקים, הפקת דו"חות הנדרשים על ידי הבנק המלווה, ניהול תקציב נפרד לכל שלב בפרויקט, מעקב אחרי ערבויות כספיות, טיפול בחשבונות חד פעמיים ועוד.