שתפו את הכתבה:

מחירון בניה – הכלי שיסייע לכם לנהל בהצלחה פרויקטים נדל"ניים

מחירון הבנייה משמש הן לבניית אומדן עלויות והן לתמחור סעיפים חריגים במהלך הפרויקט.

אומדן העלויות של פרויקט בנייה הוא הבסיס להתנהלות כלכלית נכונה מצד היזם. מחירון הבנייה יעניק תמונת מצב על היקף הבנייה, על העלויות של כל שלב ויקבע את היקף התקציב ואת הכדאיות של הפרויקט. כדי לבדוק את הכדאיות והרווחיות של כל פרויקט נדל"ני יש לחשב את העלויות של פיתוח השטח, של בניית השלד, של רמת הגימור, של אגרות הבנייה השונות, דמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל, אם הקרקע שייכת להם, ועלויות של שכר טרחה של בעלי מקצוע המעורבים בפרויקט כמו עורך דין, מפקח בנייה, מתווך ועוד.

תמחור סעיפים חריגים הוא נושא רגיש משום שמחד לקבלן הוא מהווה מנוף להגדלת הרווח אך מחד קשה לחזות ולכן לגדר את עלות החריגים מראש באופן מושלם בחוזה. התבססות על מחירון בנייה מקצועי ורחב מקנה למזמין ולקבלן שקט נפשי מתוך הבנה שחריגות יתומחרו באופן הוגן.

מחירון בנייה – מהן העלויות העיקריות בבניית פרויקט נדלני?

מחירון הבנייה מבוסס על הפרקים המקצועיים המקובלים במשק בישראל (כפי שהוגדרו בוועדה הבן-משרדית לסטנדרטיזציה של משרדי הממשלה וקיבלו ביטוי ב"ספר הכחול" המשמש כספר המנחה לעבודות הבנייה).

המחירון מכיל למעלה מ 10,000 סעיפים מתומחרים הכוללים מחירי יחידה לפי הכמות הנדרשת מהסעיף.

כרקע, ניתן לומר שעלויות הבנייה העיקריות מתחלקות בין העלויות של השלד, הגמר ופיתוח השטח. בהערכה גסה אפשר להעריך את העלויות למטר מרובע בבנייה סטנדרטית בסכום התחלתי של כחמשת אלפים עד ששת אלפים שקלים למטר מרובע וככל שהפרויקט יוקרתי יותר, כך גם המחירים יהיו גבוהים יותר. חשוב לקחת בחשבון כי בשנים האחרונות מחירון הבנייה נסק כלפי מעלה בשל העלייה בסטנדרט הבנייה והגימורים שדורשים הלקוחות.

עלות השלד מושפעת מגורמים סובייקטיביים כמו איכות הבנייה, מהירות הביצוע והאמינות של הקבלן ומגורמים אובייקטיביים כמו סוג הבלוקים, מורכבת המבנה ורוחב המפתחים. חללים פתוחים ורחבי ידיים, לדוגמה, מחייבים מרחק גדול יותר בין העמודים ושימוש בכמות גדולה יותר של ברזל ובטון.

עלויות הגמר תלויות בסוג החומרים. עלויות של גמר סטנדרטי נעות סביב ארבעת אלפים שקלים למטר מרובע וגימורים יוקרתיים נעים סביב חמשת אלפים שקלים למטר מרובע ואפילו יותר.

העלויות של פיתוח השטח מחושבות לפי עלות של שלוש מאות ושמונים שקלים בממוצע למטר. נוסף על העלות הבסיסית, יש לקחת בחשבון עלויות נוספות כמו תוספת של גדר, חניה, ציפוי אבן ועוד.

בכל חישוב של מחירון בנייה יש לקיחת בחשבון עלויות של בעלי מקצוע נוספים הלוקחים חלק בפרויקט, כמו ליווי של עורך דין, מתווך, מפקח בנייה, מודד מוסמך, מנהל עבודה, אדריכל ועוד. יש לקחת בחשבון גם תשלום של אגרות כמו היטל השבחה, אגרת היתר ועוד.

מחירון בנייה עדכני הוא כלי חשוב בבדיקת העלויות, הכדאיות, הרווחיות ותמחור עבודות חריגות בפרויקט. חברת "רמדור" מציגה מחירון בנייה עדכני כדי להקל על תהליך הזמנת העבודות. מחירון הבנייה כולל את כל מרכיבי העלויות של בניית פרויקט נדל"ני ומתעדכן בהתאם לשינויים במחירי השוק.