שתפו את הכתבה:

תוכנה לענף הבנייה

כלי חיוני לניהול פרויקטים נדל"ניים

תוכנה לענף בנייה היא אחד הכלים הנפוצים ביותר בענף הבנייה. בעולם שבו מחויבים מנהלי פרויקטים בענף הנדל"ן לעמוד בלוח זמנים מתוכנן, לנהל נכון תקציבים, לזהות שינויים ונקודות תורפה ולהיערך אליהם מבעוד מועד, תוכנה לענף הבניה הפכה לסטנדרט בעולם של ניהול פרויקטים בענף הנדל"ן.

תוכנה לענף הבנייה

תוכנה לענף הבנייה – כל היתרונות

ללוח הזמנים בכל פרויקט הנדסי יש חשיבות רבה והשלכות כלכליות קריטיות על הפרויקט. לוח זמנים בפרויקט הנדסי הוא תכנון מוקדם של כל פעילויות הבנייה וכלי מצוין למדידה, למעקב ולבקרת הביצועים. לוח הזמנים של הפרויקט הנדל"ני משלב את כל הגורמים האחראים על ביצוע הפרויקט.

בעבר נהגו בעלי הפרויקט הנדל"ני לקבוע את לוח הזמנים על סמך הניסיון המקצועי והתייעצות עם קבלני ביצוע ואנשי מקצוע נוספים הלוקחים חלק בבניית הפרויקט. בדרך כלל לוח הזמנים נקבע כבר בשלבים הראשונים של תכנון הפרויקט ושל שיווק הפרויקט, אך הניסיון מלמד כי עריכת לוח זמנים לביצוע פרויקט ללא תוכנות נדל"ן כלא את היזמים ואת קבלני הביצוע בלוח זמנים שלא תאם את מאפייני הפרויקט ואת אילוצי הבנייה וגרם במקרים רבים לאי עמידה בלוח הזמנים ולנזקים כלכליים כמו דחיית מועד האכלוס של הדירה, תשלום פיצוי לדיירים, עלות תקורות ישירות באתר כמו משכורות של עובדים, שכירת ציוד ועוד, דחייה של תשלומים האמורים להתקבל מהדיירים בהתאם להתקדמות הפרויקט, תשלומי ריבית פיגורים לבנק ועוד.

כדי להימנע מפיגורים בלוח הזמנים ומהפסדים כספיים מציעה חברת "רמדור" תוכנה לענף הבניה. התוכנה בונה את מסד הנתונים הבסיסי מתוך תיאור מלא של כל הפעולות הנדרשות והקצאת הזמן לכל פעולה ומאפשרת לבצע השוואה בין המצב המתוכנן לבין המצב בפועל . בדרך זו יוכל כל צוות הפרויקט להבין את הדרישות ואת הקצב הנדרש לסיום השלבים בכל פרק זמן נתון.

תוכנות נדל"ן של חברת "רמדור" מאפשרת לשתף את כל הגורמים המשתתפים בפרויקט, לעדכן אותם בזמן אמת ולשפר את קבלת ההחלטות ואת היעילות והאפקטיביות של ביצוע פרויקטים הנדסיים.

שמירת כל הנתונים ומעקב אחרי הנתונים, בקרת תהליכים וזמינות מידע מקטינים את הסיכונים הפוטנציאליים בכל פרויקט.